Bãi bỏ các văn bản yêu cầu tạm dừng thực hiện thủ tục các dự án chờ kết luận thanh tra, kiểm tra

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top