Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền tỉnh Ắt- ta-pư, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

  • Từ khóa
Back To Top