24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh không được phê duyệt năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)