Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về triển khai Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  • Từ khóa
Back To Top