Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát, cuội sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm quy hoạch ký hiệu 127.Cxd và 127B.Cxd thuộc xã Khánh Hiệp, xã Khánh Bình, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top