Mời các tổ chức tham gia Tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
7.257,8 tỷ đồng
thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Back To Top