Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các uỷ viên UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.503,9 tỷ đồng
thu ngân sách 5 tháng năm 2023
Back To Top