Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ nông sản (chợ đầu mối) thuộc chợ Đầm - Nha Trang

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
7.257,8 tỷ đồng
thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Back To Top