24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tham gia tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và hệ số biến động giá đất thị trường (lần 2)

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)