Thông báo kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top