Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập Vòng 1 (Trắc nghiệm trên máy vi tính phần nội dung Kiến thức chung, Ngoại ngữ (tiếng Anh)) và Hướng dẫn thí sinh sử dụng Phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính

  • Từ khóa
Back To Top