Treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ nhân dịp ngày Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 46 năm ngày Chiến thắng (30-4-1975 - 30-4-2021) và ngày Quốc tế Lao động 01-5 năm 2021

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top