24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)