24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tuyên truyền kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)