UBND huyện Vạn Ninh kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Báo Tài nguyên và Môi trường về phát hiện nhiều khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Vạn Ninh

  • Từ khóa
Back To Top