UBND thị xã Ninh Hòa phản hồi kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên chuyên trang của Báo Tri thức và Cuộc sống về cảnh báo phân lô bán nền ở thị xã Ninh Hòa

  • Từ khóa
Back To Top