Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 9-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.

24/01/2024

Back To Top