24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tiếp tục rà soát, xử lý, chấn chỉnh các khách sạn chưa được cấp tiêu chuẩn sao nhưng quảng cáo, niêm yết sao để thu hút khách du lịch

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)