Cả nước cùng chống dịch Covid-19. Hãy thực hiện đúng quy định, khuyến cáo của ngành y tế. Không phát tán thông tin thất thiệt. Không trục lợi từ dịch bệnh. Cổ vũ những việc làm tốt, lên án hành vi tiêu cực. Việt Nam quyết thắng đại dịch!


24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 54,607,668

TRUY CẬP THÁNG: 379,530

ĐANG ONLINE: 377

Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đúng tiến độ

Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đúng tiến độ (27/08/2020)

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh để triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước các tháng cuối năm 2020, diễn ra sáng 27-8.

Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 (22/07/2020)

Báo cáo 6 tháng của Tổng Công ty Khánh Việt (30/08/2019)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và 3 năm gần nhất. (11/07/2019)

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Tổng Công tu Khánh Việt (11/07/2019)

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty của Tổng Công ty Khánh Việt đã được kiểm toán (19/05/2019)

Báo cáo tài chính riêng công ty của Tổng Công ty Khánh Việt đã được kiểm toán (18/05/2019)

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (11/04/2019)

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 - Tổng công ty Khánh Việt (28/03/2019)

Báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn quý I năm 2019 của Tổng Công ty Khánh Việt (13/03/2019)