Sở văn hóa và Thể thao kiểm tra, xác minh đơn vị vi phạm hoạt động quảng cáo trên phương tiện giao thông theo nội dung Báo điện tử Xây dựng phản ánh.

  • Từ khóa
Back To Top