24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Khi nào thì phải thanh toán chi phí tiếp cận thông tin? Trường hợp người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi phí thì cơ quan được yêu cầu cung cấp thông tin xử lý như thế nào? Nếu một người trước đó đã có yêu cầu cung cấp thông tin mà khô

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)