Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII: Thông qua 25 nghị quyết

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


16.418 tỷ đồng
thu ngân sách năm 2022
Back To Top