24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2019, đăng ký, quản lý và sắp xếp các đơn vị dự bị động viên đạt 96,43%

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)