24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dư nợ tín dụng tăng 14%

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)