24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Cam Lâm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)