24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Tập trung gieo sạ lúa vụ Hè Thu từ ngày 15 đến ngày 25-4

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)