Thành lập các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi kết nối bền vững với doanh nghiệp về tiêu thụ nông sản

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
8.294,3 tỷ đồng
thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2021
Back To Top