24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Chấn chỉnh tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức, địa phương

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)