24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)