24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)