Bộ GD&ĐT xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Năm 2023, ngành giáo dục xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

06/01/2023

Học sinh lớp 2 sẽ được học giáo dục địa phương

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tổ chức tập huấn triển khai hoạt động giáo dục địa phương dành cho lớp 2 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để tổ chức giảng dạy từ học kỳ II năm học 2022-2023.

05/01/2023

Triển khai dạy các môn tiếng dân tộc thiểu số: Tập trung chuẩn bị để đạt hiệu quả

Kế hoạch triển khai Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030” của UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ bố trí đủ nguồn lực để triển khai dạy môn tiếng Ê đê, đến năm 2030 dạy môn tiếng Raglai cho học sinh tiểu học.

16/11/2022

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top