Hơn 70 trận động đất xảy ra trong quý I/2024

Từ ngày 1-1 đến ngày 31-3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đã ghi nhận được 71 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2.4 đến 4.0 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam.

10/04/2024

Hướng dẫn thực hiện bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

02/01/2024

Back To Top