Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Theo công bố cuối năm 2023 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh (PACA) năm 2022 của Khánh Hòa chuyển biến rất tích cực

18/03/2024

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật; đặc biệt nhấn mạnh cần loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm; cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp

04/03/2024

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ngày 27-2, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về chủ trương giải quyết đối với 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo và nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

28/02/2024

Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý

12/01/2024

Back To Top