Nỗ lực xây dựng vị trí việc làm

Nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án vị trí việc làm; phê duyệt vị trí việc làm theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

23/05/2024

Giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia:​​​​​​​ Nhiều tiện ích

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động (NLĐ) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

06/05/2024

Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng 2023 của Khánh Hòa đều tăng mạnh

Đây là thông tin từ Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức, diễn ra sáng 17-4 tại Thủ đô Hà Nội. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

18/04/2024

Back To Top