24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Cả nước hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)