Đi tìm di sản các dân tộc thiểu số

Thời gian qua, việc thực hiện sưu tầm các di sản văn hóa truyền thống điển hình của 3 dân tộc thiểu số Raglai, Ê Đê, T’rin đã góp phần lưu giữ được những giá trị văn hóa đang dần mai một của đồng bào. Từ đó, các, ngành chuyên môn có hướng bảo tồn, phát huy di sản trong tương lai.

30/03/2021

Xây dựng bộ ảnh chuyên đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng bộ ảnh chuyên đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” trong năm 2021.

12/03/2021

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Các địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc tuyên truyền, lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.

18/12/2020

Giữ nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Trước nguy cơ mai một những giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy đã được thực hiện, góp phần gìn giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa của đồng bào.

17/12/2020

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top