Thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Back To Top