Kết luận của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc về tăng cưởng công tác phòng, chống dịch bệnh Covìd-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
4.221,8 tỷ đồng
thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2021
Back To Top