Tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh; tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top