Chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại cho 23 hộ dân thuộc diện giải tỏa Dự án Khu tái định cư Hòn Rớ II

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top