Ông Lê Ngọc Thạch được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh

  • Từ khóa
Back To Top