Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
12428/UBND-KT Góp ý cho dự thảo Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 24/11/2020
537/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI 20/11/2020
12318/UBND-KGVX Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 20/11/2020
12261/UBND-KGVX Thực hiện góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/11/2020
533/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập 19/11/2020
3110/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 18/11/2020
3104/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 18/11/2020
3111/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa 18/11/2020
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
11.573,9 tỷ đồng
thu ngân sách 10 tháng năm 2020
Back To Top