Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2945/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao 29/10/2020
2943/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt giá trị vật tư thu hồi đối với hạng mục tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hệ thống điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thuộc dự án Nút giao thông Ngọc Hội – Đường 23/10, thành phố Nha Trang 29/10/2020
2946/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 29/10/2020
2944/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 29/10/2020
2938/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 28/10/2020
2937/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 28/10/2020
11396/UBND-KT Hướng dẫn bổ sung các nội dung liên quan về kế toán dự toán NSNN 27/10/2020
10/CĐ-UBND Công điện về tập trung ứng phó bão Molave (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 27/10/2020
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
10.071,7 tỷ đồng
thu ngân sách 9 tháng năm 2020
Back To Top