Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1327/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2024 22/05/2024
1299/QĐ-UBND Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước cấp cho mục đích sản xuất nước đóng chai và sinh hoạt tại thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa 16/05/2024
5116/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2592/CXT-BNN-TL ngày 10/4/2024 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 15/05/2024
1289/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp 15/05/2024
5086/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/NQ-QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc Hội về cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG 15/05/2024
1290/QĐ-UBND Quyết đinh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 15/05/2024
1275/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện 14/05/2024
1273/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 14/05/2024
imgslider
Vuông tôm
imgslider
Công viên Nha Trang
imgslider
Biển đêm Nha Trang
imgslider
Dù lượn trên biển
imgslider
Nha Trang từ trên cao
imgslider
Biển Nha Trang
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
smallimage
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


6.306 tỷ đồng
thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024
Back To Top