24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Kiểm soát các ngành nghề khi thu hút đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Diên Phú - VCN

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)
sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy