Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1755/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 17/06/2022
Loại tài liệu .pdf