24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Lập chắn, tạm dừng các hoạt động dịch vụ, tắm biển Nha