24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

10 Năm nhìn lại - Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà