Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1735/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 15/06/2022
Loại tài liệu .pdf