Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2675/-KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 05/04/2021
Loại tài liệu .pdf