Thông tin văn bản
Số ký hiệu 8217/UBND-KT
Trích yếu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Lĩnh vực Ban ATGT
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục root
Ngày xuất bản 12/08/2020
Loại tài liệu .pdf