Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3114/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định ban hành quy định về Quy trình rà soát, xác định, phê duyệt danh sách đối tượng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực Dân tộc
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/11/2022
Loại tài liệu .pdf