Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2736/UBND-KGVX .pdf
Trích yếu Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực Y tế
Loại văn bản Công văn
Ngày xuất bản 25/03/2020